De Lier

img-5a54f11e95beeff927319ead4a88b04f.jpeg

Dominic Kras

home » de lier » visie

De Lier

De Lier
  • 'Zorg dichtbij' is een van dè kernwaarden van GemeenteBelang Westland. Voor het welslagen hiervan biedt het uitbouwen van het huidige 'de Triangel' tot een woonzorgcentrum waar u terecht kunt als zelfstandig wilt wonen ('beschut wonen'), maar ook als u na een ziekenhuisopname tijdelijk wilt logeren of met een indicatie voor intensieve zorg, nieuwe kansen voor De Lier.
  • De aula bij de openbare begraafplaats is sterk verouderd, waardoor piëteitsvolle uitvaarten zelfs in het geding zijn. De sluiting van de naastgelegen gemeentewerf biedt kansen voor de vernieuwing van de aula, waarbij GemeenteBelang Westland ook de mogelijkheden van de bouw van een crematorium op deze locatie wil onderzoeken.
  • Om de bloei en groei van de sportverenigingen in De Lier te ondersteunen is de inzet van GemeenteBelang Westland gericht op een herinrichting en vernieuwing van het sportcomplex 'de Zweth'.
  • Om de waterrecreatie in Westland te stimuleren wil GemeenteBelang Westland onderzoeken of een betaalbare doorsteek van Brede Lee en het Zwethkanaal mogelijk is. Bij een doorsteek is overigens niet alleen de waterrecreatie gebaat, ook de afvoer- en bergingscapaciteit van regenwater is er mee gediend.