Kwintsheul

roxannerijneveen.jpg

Roxanne Rijneveen

home » kwintsheul » nieuws

GBW maakt zich sterk voor levendigheid dorpen

21 januari 2018

Gemeentebelang Westland [GBW] maakt zich ook de komende jaren onverminderd sterk voor prettig en plezierig leven, wonen en werken in àlle Westlandse dorpen. Kenmerkend voor de (kleinere) Westlandse dorpen is de sociale samenhang en de grote bereidheid van de bewoners om zich in te zetten voor hun dorp. GBW zal hun breed gedragen initiatieven daarom graag en van harte ondersteunen. Voor de gemeente ziet GemeenteBelang Westland als belangrijkste taak er voor te zorgen dat in ieder Westlands dorp tenminste toereikende zorg­steunpunten en kwalitatief verantwoord onderwijs voorhanden zijn. Een basisschool vindt Gemeentebelang Westland daarbij van essentieel belang als centrale ontmoetingsplek maar ook als een pré voor jonge gezinnen om zich in een kleiner dorp te vestigen en als zodanig een noodzaak om de plaatselijke verenigingen in stand te kunnen houden.