Monster

truus kooistra.png

Truus Kooistra

"Samen met anderen je inzetten voor een goede samenleving" is mijn motto. Graag hoor ik van u alle wetenswaardigheden over Monster. Heeft u een onderwerp? Stuur een mail.

Monster

Monster is een kustdorp in de provincie Zuid-Holland (gemeente Westland) gelegen aan de Noordzee en beschikt over vijf kilometer strand.

Een oude naam van Monster was Masamuda, samengesteld uit onl. muda, → muiden 'monding' en de waternaam Maas. Over de oorsprong van de naam Monster is onzekerheid. Waarschijnlijk is ze afgeleid van het Latijnse woord "Monasterium" hetgeen klooster betekent, maar daar er geen klooster was, hier in de betekenis 'grote centrale parochiekerk'. Monster was vroeger een bedevaartplaats, omdat de Machutusparochie een aantal relikwieën bezat van haar patroon, de heilige Machutus, ook wel Machuut genoemd. Men zocht hier genezing van de vallende ziekte, epilepsie.

In de 13e eeuw behoorde een groot deel van het Westland, Loosduinen en Den Haag tot het ambtsgebied van Monster. Toen een begin werd gemaakt met de bouw van Den Haag werd een splitsing gemaakt in Haag-ambacht en Half-Loosduinen. Dit laatste dorp werd in 1812 losgemaakt van Monster. Tussen Den Haag en Monster bevindt zich van oudsher een serie buitenplaatsen zoals Ockenburgh, Bloemendaal, Solleveld en Langeveld.

(Bron: Wikipedia)

Visie

Visie op Westland

Visie op Westland

GemeenteBelang Westland staat voor ……
Monster

Monster

GemeenteBelang Westland geeft in Monster eerst en vooral prioriteit aan de versterking en levendigheid van het winkelcentrum.

Onze mensen

Frank Rijneveen

Frank Rijneveen

Lid uit Monster
Erik Zuijderwijk

Erik Zuijderwijk

Lid uit Monster
Jeanet Zwinkels

Jeanet Zwinkels

Lid uit Monster
Ton van Spronsen

Ton van Spronsen

Lid uit Monster
Remmert Keizer

Remmert Keizer

Fractievoorzitter, Erelid, Commissie Economie & Financiën, Bestuur uit 's-Gravenzande

Nieuws

Voortgang herontwikkeling Monster

Voortgang herontwikkeling Monster

23 maart 2019
André van den Berg, fractielid, was uiteraard één van de aanwezigen bij Doe MEE met GBW in Monster recent. Daar zijn vele ...
Doe MEE met GBW in Monster

Doe MEE met GBW in Monster

9 maart 2019
Leuk als u meedoet met GBW (en noodzakelijk) Welkom in 'De Noviteit' in Monster op 14 maart vanaf 19.30 uur. Waar gaan wij het ...
Toekomst Aloysiusschool

Toekomst Aloysiusschool

24 september 2018
Toekomst Aloysiusschool (Monster) en de verloedering omgeving ervan’
KERN ONTWIKKEL MANAGER? Noodzakelijk!

KERN ONTWIKKEL MANAGER? Noodzakelijk!

27 augustus 2018
Wij zouden graag een Kern Ontwikkel Manager willen aanstellen. Iemand binnen de ambtelijke organisatie die plannen aan elkaar ...