Monster

truus kooistra.png

Truus Kooistra

"Samen met anderen je inzetten voor een goede samenleving" is mijn motto. Graag hoor ik van u alle wetenswaardigheden over Monster. Heeft u een onderwerp? Stuur een mail.

Monster

Monster is een kustdorp in de provincie Zuid-Holland (gemeente Westland) gelegen aan de Noordzee en beschikt over vijf kilometer strand.

Een oude naam van Monster was Masamuda, samengesteld uit onl. muda, → muiden 'monding' en de waternaam Maas. Over de oorsprong van de naam Monster is onzekerheid. Waarschijnlijk is ze afgeleid van het Latijnse woord "Monasterium" hetgeen klooster betekent, maar daar er geen klooster was, hier in de betekenis 'grote centrale parochiekerk'. Monster was vroeger een bedevaartplaats, omdat de Machutusparochie een aantal relikwieën bezat van haar patroon, de heilige Machutus, ook wel Machuut genoemd. Men zocht hier genezing van de vallende ziekte, epilepsie.

In de 13e eeuw behoorde een groot deel van het Westland, Loosduinen en Den Haag tot het ambtsgebied van Monster. Toen een begin werd gemaakt met de bouw van Den Haag werd een splitsing gemaakt in Haag-ambacht en Half-Loosduinen. Dit laatste dorp werd in 1812 losgemaakt van Monster. Tussen Den Haag en Monster bevindt zich van oudsher een serie buitenplaatsen zoals Ockenburgh, Bloemendaal, Solleveld en Langeveld.

(Bron: Wikipedia)

Visie

Visie op Westland

Visie op Westland

GemeenteBelang Westland staat voor ……
Monster

Monster

GemeenteBelang Westland geeft in Monster eerst en vooral prioriteit aan de versterking en levendigheid van het winkelcentrum.

Onze mensen

Michel van Zwet

Michel van Zwet

Lid uit Monster
Erik Zuijderwijk

Erik Zuijderwijk

Penningmeester, lid uit Monster
Remmert Keizer

Remmert Keizer

Fractievoorzitter, Erelid, Commissie Economie & Financiën, Bestuur uit 's-Gravenzande
Aad van der Arend

Aad van der Arend

Secretaris, lid uit Monster
Yvonne Remmerswaal

Yvonne Remmerswaal

Lid uit Monster

Nieuws

Vragen over uitkering ter verbetering winkel- of centrumgebied

Vragen over uitkering ter verbetering winkel- of centrumgebied

7 april 2018
GemeenteBelang Westland (GBW) was verheugd, maar ook verbaasd, dat er een uitkering beschikbaar was voor enkele kernen in het ...
GBW wil graag een lokale coalitie

GBW wil graag een lokale coalitie

7 april 2018
De interpretatie van de verkiezingsuitslag is niet zo lastig. Lees onze opinie inzake de nieuw te vormen coalitie.
Meer gas gewonnen dan toegestaan, opbrengsten gemeente?

Meer gas gewonnen dan toegestaan, opbrengsten gemeente?

15 februari 2018
Er werd door de NAM veel meer gas gewonnen in Westland dan is toegestaan. GBW stelt opnieuw vragen.
Noviteit Monster, stand van zaken

Noviteit Monster, stand van zaken

26 januari 2018
Plannen omtrent 'Noviteit' opnieuw reden tot vraag aan de Wethouder.