Monster

truus kooistra.png

Truus Kooistra

home » monster » nieuws

Angst bij bewoners NAM-locatie Monster

7 september 2017

De fractie van GemeenteBelang Westland is benaderd door bewoners van de Aalscholver in Monster met onderstaande mededeling

“Een aantal bewoners van de Aalscholver en Rijnweg zagen op 1 augustus 2017 een team van mensen boren op de voormalige NAM locatie Molenslag.
Bij navraag bleek het een team van onderzoekers te zijn van de Universiteit Utrecht. Zij zijn een onderzoek aan het doen rondom verlaten boor en winningslocaties over de kwaliteit van afdichten van de boorgaten/schachten. Dit onderzoek wordt geleid door Prof. Dr. J. G. (professor Water Quality Management).
Bij het analyseren van de meetresultaten heeft de heer G. geconstateerd dat de boorput lekt. Hiervan heeft hij op 17 augustus een officiële melding gedaan bij Staatstoezicht op de mijnen, de NAM en de Gemeente Westland.
De heer G. gaf aan dat de lekkage op termijn kan ontstaan en toenemen door ondergrondse aardverschuivingen waarbij de boorschacht kan beschadigen en de afdichting niet meer toereikend is. Hij verwees ons naar de aanpak van Limburg. Staatstoezicht op de mijnen adviseert in deze aanpak om binnen een straal van 25 meter van de schacht de grond niet af te dichten cq te bebouwen. (zie bijlage)
Staatstoezicht op de Mijnen heeft de melding opgepakt en het is behandeling bij
De heer M. de V. (Specialistisch Inspecteur Boren/Specialist Inspector Drilling)
Wij als bewoners van de Aalscholver en Rijnweg maken ons ernstig zorgen over een lekkende boorput met het verraderlijke mijngas.
Deze zorgen worden versterkt door:


1. Start van de bouw van het project Molenblok wat gepland staat op begin oktober 2017. De huizen worden gebouwd boven op de boorput waardoor mogelijke herstelacties in de toekomst erg kostbaar worden en de huurders grote risico’s lopen.
2. Het sluiten van de gaskraan bij zwembad De Boezelaar waardoor de druk van de gasbel zal verhogen en er meer kans is op schade aan de boorschacht en op uitstoot van mijngas.

De fractie van GemeenteBelang Westland is zeer verontrust, vandaar deze rondvraag voor de commissie EFO;


Wij zijn benieuwd welke acties de gemeente gaat ondernemen om de bewoners van de Aalscholver/Rijnweg en de toekomstige bewoners van het Molenblok gerust te stellen en een veilig wonen kan garanderen.
Wij sluiten ons aan bij de vragen die er leven bij de buurtbewoners. Kan de wethouder aangeven of het onderzoek van de professor al bekent is bij de gemeente, zo ja welke actie gaat het college dan ondernemen?

Kunt u tevens antwoord geven op de vragen van de buurtbewoners zoals gesteld in hun schrijven.