Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Kies GBW

DICHTBIJ, ONDERNEMEND, DUIDELIJK . Lijst 4

GBW De beste keuze

GemeenteBelang Westland [GBW] verdient uw steun.

Uiteraard hebben wij onze standpunten eveneens gedeeld met KBO-PCBO Deze standpunten zijn beoordeeld en samengevat in onderstaande tabel. Kijk gerust en heeft u vragen? Uiteraard zijn wij bereikbaar debestekeuze@kiesgbw.nl